Eternity´s Eden

Female born: 2012-07-24

(F S.R  C.I.B. C.I.E. FI & SE & EE & EEJ Ch FI JW-08 FI W-08 BH JK2 AG3 TK1 Rokkitassun Carpe Diem

& Eternity´s Spexa)

  Owner: Marja Flink, Finland.

Health:

Results:

Rokkitassun Carpe Diem

 

Multi ch
Marlo
Is Misko Tankmes
PL Ch, PLW-02-04 PT1
Blackberry Lakka
Rewir Wadery
LT & Lv & PL Ch PLW-02
Bergerac Xena
IP1
Valkohampaan Salmiakki
FIN KVA FIN MVA
Valkohampaan Taucci
F s.r Valkohampaan Elysee Rose
Eternity´s Spexa

 

Belgerac Zaro Breston van´t Bentsteetje
Eternity´s Joy of Belgerac
Hexen House Eternityh Hexen House Ughor
Tchai van de Hoge Laer